Sieć „Liga Pamięci Jenieckiej”

Sieć „Liga Pamięci Jenieckiej”

Jenieckie drogi

XVI edycja Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”

Miejsca po niemieckich obozach jenieckich w Polsce. Zapomniane czy odkrywane?

Nie ma jednej pamięci

Program konferencji „Miejsca po niemieckich obozach jenieckich w Polsce. Zapomniane czy odkrywane?”

W dniach 16 i 17 listopada w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach odbędą się dwa interesujące spotkania.

Kwerenda archiwalna w  Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu

Start serwisu internetowego Ligi