Powierzchnia działki: 9, 602 ha
Budynek Centrum: 941,85 m2
w tym
• powierzchnia biurowa: 111,08 m2
• sale seminaryjne i konferencyjne: 80,40 m2
• powierzchnie wielofunkcyjne i wystawowe: 445,17 m2
• powierzchnie techniczne: 73,01 m2
• archiwum: 42,10 m2
• ciągi komunikacyjne: 100,05 m2
• powierzchnie sanitarne: 53,50 m2
• pozostałe powierzchnie: 36, 54 m2.