Projekt: „Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości”. Rozwój sieci edukacyjnych i społeczeństwa obywatelskiego w polsko-saksońskim regionie przygranicznym

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG Polska–Saksonia 2014–2020.

Czas realizacji:
1.04.2019–31.12.2022
Partnerzy:
Partner wiodący: Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura

Partnerzy saksońscy:
Meetingpoint Music Messiaen e.V.
Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal
Stadtverwaltung Görlitz
Förderkreis Görlitzer Synagoge e.V.

 

Partnerzy polscy:
Gmina Miejska Zgorzelec
Gmina Zgorzelec


Cele

Głównym celem projektu jest stworzenie transgranicznej sieci edukacyjnej w zakresie historii regionalnej, podniesienie kompetencji językowych i kulturowych, kształtowanie postaw obywatelskich oraz wsparcie procesów mobilności i zainteresowania regionalnym rynkiem pracy wśród uczniów.

Cele, które określają główne założenia projektu to:

 • Poszerzenie, urozmaicenie i wsparcie transgranicznej szkolnej i pozaszkolnej oferty edukacyjnej. Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie wielokulturowości, znajomości języka sąsiada oraz mobilności w regionie wsparcia.
 • Poprawa jakości kształcenia ogólnego i pogłębienie wiedzy o dziedzictwie historycznym i kulturowym regionu. Zainteresowanie młodzieży obszarem wsparcia. Opracowanie materiałów dydaktycznych uwzględniających nowoczesne metody przekazu informacji.
 • Przełamywanie bariery mentalnej, kulturowej i językowej na zajęciach warsztatowych i podczas podróży edukacyjnych w grupach językowo mieszanych. Poznanie kraju sąsiada z nowej perspektywy. Kształtowanie transgranicznej tożsamości oraz poczucia wspólnoty kulturowej i regionalnej.


Zadania

Zadania, które realizowane są w projekcie to między innymi:

 • Opracowanie i przeprowadzenie systemu kompleksowych działań edukacyjnych w wyodrębnionych szkołach Zgorzelca i Görlitz, w Europejskim Centrum w Zgorzelcu, synagodze w Görlitz oraz w Międzynarodowym Centrum Spotkań St. Marienthal.
  W ramach tego zadania zostały utworzone w dwóch szkołach zgorzeleckich, Szkole Podstawowej Nr.5 i Zespole Szkol Ponadpodstawowych oraz w Augustum-Annen-Gymnasium w Görlitz laboratoria historyczno-społeczne „Młodzi badacze regionu”. Młodzież pracująca w tych zespołach spotyka się podczas transgranicznych warsztatów edukacyjnych w Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura jak również weźmie udział w dwóch wyjazdach edukacyjnych – do byłego obozu jenieckiego w Zeithain w Saksonii oraz do Wrocławia. W ramach tego zadania partner wiodący zorganizuje również dwie międzynarodowe konferencje dotyczące tematyki opracowywanej w projekcie.
 • Odtworzenie i opracowanie nowych elementów ścieżek edukacyjnych jako stacji edukacyjnych na terenie byłego Stalagu VIIIA. W tym pakiecie zadań zostaną m.in. przeprowadzone nieinwazyjne badania i dokonane zabezpieczenia pozostałości substancji archeologicznej po byłym obozie jenieckim. Opracowany zostanie również przewodnik ze wskazówkami dydaktycznymi po miejscu pamięci Stalag VIIIA w trzech wersjach językowych oraz folder o Stalagu VIIIA w czterech wersjach językowych.
 • Utworzenie archiwum Stalagu VIIIA. Przygotowanie pomieszczenia, dopasowanie go do przepisów dot. archiwów, uporządkowanie posiadanych materiałów archiwalnych.
  Pozyskanie nowych dokumentów znajdujących się w posiadaniu rodzin byłych jeńców.
 • Opracowanie i wykonanie publikatorów edukacyjno-informacyjnych do wyposażenia Forum Kultury Synagoga w Görlitz – miejsca pamięci i wspólnego dziedzictwa kultury oraz historii.