Jesienią 2018 roku Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura zgłosiła do konkursu w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Miejsca Pamięci i trwale upamiętnienia w kraju” projekt wniosku „Stalag VIIIA – miejsce pamięci o jeńcach wojennych z okresu II wojny światowej”. Projekt dotyczył sfinansowania ze środków Ministerstwa, przy udziale wkładu własnego Fundacji, rewitalizacji skweru otaczającego pomnik oraz samego pomnika w Miejscu Pamięci Stalag VIIIA.

Po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu przez Fundację z MKiDN w październiku 2019 roku umowy, określającej zakres dofinansowania przewidzianych w projekcie działań, przystąpiono do rewitalizacji skweru upamiętniającego jeńców Stalagu VIIIA i znajdującego się na nim pomnika. Została m.in. oczyszczona i uporządkowana droga prowadząca do pomnika, na której położono nową nawierzchnię, uporządkowano trawniki, przeprowadzono prace pielęgnacyjne znajdującego się w tym miejscu drzewostanu, uzupełnione zostało ogrodzenie skweru, jak również posadzono nową roślinność. Sam pomnik został oczyszczony, co przywróciło mu odpowiedni do charakteru miejsca wygląd. W miejscu wykonanych prac umieszczone zostały dwie trójjęzyczne tablice informujące o sfinansowaniu rewitalizacji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do celów pielęgnacyjnych tego miejsca została także zakupiona w ramach projektu profesjonalna kosiarka do trawy.

Prace zostały zakończone w grudniu 2019 r. Od stycznia bieżącego roku odwiedzający teren byłego obozu – mieszkańcy regionu, turyści, młodzież szkolna – mogą podziwiać odmieniony wygląd tego miejsca.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 64 965 PLN. Całkowita wartość projektu wyniosła 88 000 PLN.