Zarząd Fundacji:

Kinga Hartmann-Wóycicka – Prezes Zarządu

Wojciech Brzeziński – Członek Zarządu

Jakub Sochoń – Członek Zarządu

Wspierają nas

Gmina Zgorzelec
Gmina Miejska Zgorzelec
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN e.V.