Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu: 

Kinga Hartmann-Wóycicka 

 
Członkowie Zarządu: 
Joanna Bodnar 
Wojciech Brzeziński
Jakub Sochoń
 
 

Wspierają nas

Gmina Zgorzelec
Gmina Miejska Zgorzelec
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
Meetingpoint Memory Messiaen e.V.