Spacer po Miejscu Pamięci Stalag VIII A

Spacer po Miejscu Pamięci Stalag VIII A

Spacer po Miejscu Pamięci Stalag VIII A

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia Parku Pamięci – Stalag VIII A

Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura zakończyła w czerwcu br. prace związane z odnową nawierzchni ścieżki pamięci oraz montażem trójjęzycznych tablic edukacyjno-informacyjnych.

Dzięki środkom pozyskanym w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Miejsca Pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”, Fundacja mogła przeprowadzić  rewitalizację nawierzchni ścieżki, uporządkować i oczyścić przyległy teren, a także zamontować 19 tablic przybliżających historię stalagu i losy jeńców.

Przeprowadzone działania przyczyniły się do uatrakcyjnienia i poprawy dostępności Parku Pamięci dla zwiedzających, a powstała trasa edukacyjna pozwala na samodzielne zapoznanie się z historią byłego obozu – Stalag VIII A.

Realizacja zadania jest kolejnym krokiem w procesie przywracania pamięci o dawnym obozie jenieckim, przez który w latach 1939–1945 przeszło ok.120 tys. żołnierzy różnych narodowości, w tym już we wrześniu 1939 r. ponad 8 tysięcy jeńców – obywateli polskich.

Powstała ścieżka edukacyjna będzie służyć przede wszystkim upowszechnianiu wiedzy historycznej wśród młodzieży szkolnej, wspieraniu procesów pamięci społecznej i wzrostowi świadomości regionalnej mieszkańców, a także zintensyfikuje współpracę z innymi instytucjami w dziedzinie edukacji obywatelskiej.

Zapraszamy serdecznie młodzież szkolną, studentów, regionalistów, nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, organizacje pozarządowe, pracowników muzeów i bibliotek, multiplikatorów kultury, mieszkańców Zgorzelca i Görlitz oraz wszystkich turystów zwiedzających pogranicze Dolnego Śląska do spędzenia wolnej chwili z historią w Parku Pamięci.

Wartość dofinansowania z MKiDN – 88.087,50 złotych

Całkowity koszt zadania – 117 450,00 złotych

Nazwa zadania: Park Pamięci Stalag VIII