Fundacja po raz kolejny z dofinansowaniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego!

Fundacja po raz kolejny z dofinansowaniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego!

Fundacja po raz kolejny z dofinansowaniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego!

Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura po raz trzeci otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W programie na rok 2022 udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 45.000 złotych.

Nazwa Programu

Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju.

Nazwa własna zadania

Niepamięć – żołnierze polscy w Stalagu VIII A.

Opis zadania

Celem projektu jest opracowanie historii polskich żołnierzy- jeńców wojennych Stalagu VIIIA znajdującego się w dawnym Görlitz-Ost, po zmianie granic w 1945r. w obecnym Zgorzelcu. Polscy jeńcy zostali zwiezieni do tego obozu dwukrotnie. Pierwsi jeńcy to żołnierze kampanii wrześniowej, którzy już we wrześniu 1939 r w liczbie ok. 9000 tysięcy zostali zgromadzeni  w przejściowym obozie – Dulagu. Druga grupa to żołnierze Armii Krajowej przywiezieni do obozu po upadku powstania warszawskiego w 1944r. Zaplanowane w projekcie zadania umożliwiają pokazanie mieszkańcom regionu tragedie wojenną tego miejsca związaną  z losem Polaków. Jest to bardzo ważny element zarówno edukacji historycznej jak i świadomości społecznej. Ukazanie losu żołnierzy i cywilów polskich w tym obozie w okresie II wojny światowej przełamie wiele barier związanych z funkcjonowaniem pamięci o tym miejscu wśród mieszkańców.

Wartość zadania

60.000 złotych

Wysokość dofinansowania MKiDN

45.000 złotych

Okres realizacji

01.09 – 31.12.2022 r.

MKiDN
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego