Archiwum działań projektowych

W roku 2017 i 2018 Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura jako partner projektu, przy współpracy ze stowarzyszeniem Meetingpoint Music Messiaen e.V., zrealizowała działania w ramach projektu „Małe transgraniczne ojczyzny”, którego wnioskodawcą i beneficjentem była Gmina Miejska Zgorzelec. W lutym 2017 roku złożono wniosek, który zaowocował podpisaniem umowy 30 marca 2017 roku o dofinansowaniu projektu przez unijny program Funduszu Małych Projektów INTERREG Polska–Saksonia. Projekt rozpoczął się 3 kwietnia 2017 i zaplanowany był do 31 listopada tego samego roku, jednak już w czerwcu 2017 przedłużono czas jego trwania do 31 marca 2018 roku.

Celem projektu było upowszechnienie transgranicznej oferty edukacyjnej i rozszerzenie jej o elementy kształcenia regionalnego.

Główną grupą docelową projektu byli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich i Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu oraz Oberschule Innenstadt w Görlitz.
Uczniowie spotykali się na warsztatach historycznych poświęconych historii byłego obozu jenieckiego Stalag VIIIA, realizowanych w Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura. Uczniowie mieli również możliwość spotkań ze świadkami historii – osobami, których rodzinne losy związane są z tragicznymi wydarzeniami powstania warszawskiego. Opracowano również dwa historyczne spacery po Zgorzelcu, podczas których uczniowie poznawali miejsca, w których mieściły się po wojnie pierwsze polskie urzędy.

Kluczowe postacie w projekcie to dwaj byli mieszkańcy Görlitz-Zgorzelca, którzy odegrali znaczącą rolę w powojennej historii tego podzielonego miasta: Niemiec – ksiądz Franz Scholz i Polak – lekarz Jan Gliński. Prace z młodzieżą nad tymi dwiema postaciami ukazały złożoność powojennych relacji po podziale Görlitz granicą na dwa miasta. W ramach projektu opracowano także dwie publikacje (w języku polskim i niemieckim) – Dwie biografie. Jan B. Gliński i Franz Scholz oraz Zwei Leben. Jan B. Gliński und Franz Scholz, przybliżające ich losy i działalność. Odsłonięta została także dwujęzyczna tablica dedykowana Franzowi Scholzowi, umieszczona na ścianie domu przy ulicy Czachowskiego 7, w którym mieszkał w Zgorzelcu. Wydarzeniu temu towarzyszyła uroczystość, w której wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji edukacji i kultury ze Zgorzelca i Görlitz oraz polscy i niemieccy duchowni, jak również rodzina księdza Franza Scholza.

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014–2022. Łączne wydatki wyniosły: 23.517,60 EUR.