Meetingpoint Memory Messiaen e.V.

Działalność założonego w 2006 r. stowarzyszenia Meetingpoint Memory Messiaen opiera się na trzech filarach. Są to: pamięć o byłym niemieckim obozie jenieckim Stalag VIIIA, pamięć o Olivierze Messiaenie, który w stalagu skomponował „Kwartet na koniec czasu” oraz dotycząca teraźniejszości, jak i zorientowana na przyszłość praca z młodymi ludźmi, która ma na celu przekazywanie wiedzy historycznej związanej z regionem, kształtowanie wśród młodzieży postaw obywatelskich i uświadamianie znaczenia tożsamości regionalnej. Organizując i przeprowadzając projekty edukacyjne w ciągu 10 lat, stowarzyszenie zbudowało w regionie pogranicza polsko-niemiecko-czeskiego partnerską sieć stowarzyszeń, miejsc pamięci i organizacji samorządowych. Głównym celem współpracy stowarzyszenia Meetingpoint Memory Messiaen i Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura jest stworzenie w Europejskim Centrum, znajdującym się na terenie byłego Stalagu VIIIA, miejsca, które by łączyło wspomniane dziedziny pracy stowarzyszenia Meetingpoint Memory Messiaen i Fundacji. Stowarzyszenie i Fundacja dążą do kontynuacji rozpoczętej w 2007 r. ścisłej współpracy operacyjnej i rozwoju Miejsca Pamięci Stalag VIIIA jako przestrzeni spotkań ludzi różnych narodowości, wywodzących się z różnych grup etnicznych, kulturowych i społecznych. Stowarzyszenie Meetingpoint Memory Messiaen jest głównym partnerem Fundacji w realizacji projektów transgranicznych służących pogłębieniu współpracy między Polakami i Niemcami w regionie polsko-saksońskiego pogranicza.

Aktualności stowarzyszenia (kliknij)

Gmina Miejska Zgorzelec

Gmina Miejska Zgorzelec jest jednostką samorządu terytorialnego oraz organem prowadzącym placówki oświatowo-kulturalne w Zgorzelcu (Dom Kultury, Muzeum Łużyckie, Biblioteka Miejska). Gmina wspiera organizację działań projektowych Fundacji, koordynuje współpracę podległych jej jednostek kultury dla potrzeb Fundacji oraz monitoruje proces współpracy podległych jej instytucji z innymi ośrodkami kultury w obszarze pogranicza w celu wsparcia projektów Fundacji. Informuje mieszkańców Zgorzelca o prowadzonych działaniach Fundacji i wspiera promocję jej projektów w regionie.
Gmina Miejska Zgorzelec jest aktywnym członkiem Rady Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura i uczestniczy we wszystkich jej planach i działaniach.

Aktualności Miasta Zgorzelec (kliknij)  | Wydarzenia Gminy Miejskiej Zgorzelec

Gmina Zgorzelec

Gmina Zgorzelec jest jednostką samorządu terytorialnego i organem prowadzącym placówki oświatowo-kulturalne na terenie Gminy Zgorzelec, takie jak przedszkola i szkoły, domy kultury, biblioteki. Gmina Zgorzelec wspiera i koordynuje organizację działań podległych jednostek w zakresie aplikowania wniosków o środki z funduszy unijnych. Każdy projekt realizowany przez Gminę oraz podległe jednostki jest szeroko prezentowany w mediach i stanowi doskonałą formę promocji regionu. Gmina Zgorzelec realizuje obecnie projekt, który łączy się bezpośrednio z infrastrukturą byłego Stalagu VIIIA: „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego”.
Gmina Zgorzelec jest aktywnym członkiem Rady Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura i uczestniczy we wszystkich jej działaniach.

Aktualności Gminy Zgorzelec (kliknij) | Wydarzenia w Gminie Zgorzelec (kliknij)

Starostwo Zgorzeleckie

Powiat zgorzelecki, na który składa się siedem gmin, jest jednostką samorządową działającą na styku granic trzech państw: Polski, Niemiec i Czech.

Przez swoją działalność Starostwo buduje dobrosąsiedzką współpracę, a realizując i współpracując przy realizacji projektów o charakterze transgranicznym, wzmacnia tożsamość regionalną swoich mieszkańców. Wieloletnia współpraca Starostwa Zgorzeleckiego z Powiatem Görlitz tworzy przestrzeń dla polsko-niemieckiego dialogu, a także jest wsparciem dla idei Europejskiego Miasta Görlitz-Zgorzelec. Starostwo Powiatowe Zgorzelca jest aktywnym członkiem Rady Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura; uczestniczy i wspiera ją we wszystkich jej działaniach.

Aktualności Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu (kliknij) | Wydarzenia w Powiecie Zgorzeleckim (kliknij)

Wspierają nas

Gmina Zgorzelec

Gmina Miejska Zgorzelec

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

Meetingpoint Memory Messiaen e.V.