Niepamięć – żołnierze polscy w Stalagu VIII A Görlitz

Niepamięć – żołnierze polscy w Stalagu VIII A Görlitz

Niepamięć – żołnierze polscy w Stalagu VIII A Görlitz

Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura zakończyła 31 grudnia 2022 roku realizację zadania „Niepamięć – żołnierze polscy w Stalagu VIII A Görlitz” współfinasowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rządowego „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnianie w kraju”. Wystawa, poświęcona polskim żołnierzom walczącym z hitlerowskim najeźdźcą, jest kolejnym krokiem w procesie przywracania pamięci o dawnym obozie jenieckim, przez który przeszło w latach 1939–1945 ok.120 tys. żołnierzy różnych narodowości, w tym już we wrześniu 1939 r. ponad 8 tysięcy obywateli polskich.

W ramach zadania opracowano wystawę plenerową poświęconą polskim jeńcom byłego obozu, którzy byli też pierwszymi jeńcami II wojny światowej. Wystawa ta nie tylko opowiada o historii budowania obozu i indywidualnym losie kilku żołnierzy, ale jest również poważnym świadectwem mówiącym o charakterze tego miejsca pamięci, które wymaga szacunku i dbałości.

Życie jeńców za obozowymi drutami, najczęściej w bardzo ciężkich warunkach, zobowiązuje nasze pokolenia do pamięci o tamtych czasach bezwzględności, okrucieństwa i terroru.

Z pozyskanych przez Fundację środków został także opracowany i wydany folder – przewodnik po wystawie, który może być wykorzystany jako materiał pomocniczy w pracy z młodzieżą.

Zakończony projekt jest kontynuacją działań realizowanych przez Fundację Pamięć, Edukacja, Kultura przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2019–2021.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 45 000 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła 60 000 zł.

Fundacja dziękuje wszystkim osobom, które pomogły nam w zbieraniu informacji o polskich żołnierzach przebywających w Stalagu VIII A.

Przede wszystkim wyrazy wdzięczności składamy na ręce byłej dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu Danuty Serafińskiej oraz wyrażamy wdzięczność Centralnemu Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Dziękujemy również naszemu partnerowi, stowarzyszeniu Meetingpoint Memory Messiaen za współpracę przy opracowaniu wystawy.

Dofinansowano w ramach Programu Rządowego „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnianie w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Nazwa zadania: „Niepamięć – żołnierze polscy w Stalagu VIIIA”.

Wartość projektu: 60.000,00 zł

Dotacja Ministra: 45 000,00 zł

Termin realizacji zadania: 1.04.2022 r.–31.12.2022 r.