Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ponownie przyznało Fundacji dofinansowanie!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ponownie przyznało Fundacji dofinansowanie!

Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura po raz kolejny będzie realizowała zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju ” – edycja 2023.

Celem realizacji zadania jest nadanie części obszaru byłego Stalagu VIII A charakteru odpowiadającego kryteriom, jakie powinno spełniać miejsce pamięci oraz planowany Park Pamięci.

Realizacja zadania uzupełni w istotny sposób ofertę edukacyjną i turystyczną regionu. Poprzez poprawę dostępności miejsca, przez które przeszło w latach 1939-1945 120 tys. żołnierzy wszystkich armii walczących z III Rzeszą oraz odpowiednią informację, region zyska ważne miejsce poświęcone pamięci II wojny światowej. W ramach projektu zostaną przeprowadzone działania związane z oczyszczeniem i uporządkowaniem ścieżek pamięci oraz przyległego terenu. Istniejąca nawierzchnia ścieżek zostanie oczyszczona i uzupełniona, co przyczyni się do poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wzdłuż istniejących już ścieżek planowane jest utworzenie trasy edukacyjnej składającej się z kilkunastu trójjęzycznych tablic edukacyjno-informacyjnych, przybliżających historię stalagu i losy jeńców. Możliwe będzie zatem zastosowanie różnorodnych form pracy z różnymi grupami docelowymi, a jednocześnie każdy zwiedzający otrzyma szansę samodzielnego zapoznania się z historią tego miejsca. Ponadto wszystkie planowane w ramach projektu działania przyczynią się do uatrakcyjnienia obiektu dla osób odwiedzających, jednostek muzealnych i placówek edukacyjnych.

Nazwa zadania: Park Pamięci Stalag VIII A

Wartość dofinansowania z MKiDN – 88.087,50 złotych

Całkowity koszt zadania – 117 450,00 złotych

Okres realizacji zadania – 10.04 – 31.12.2023 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.