Apelujemy do wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć działalność i rozwój Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura

Apelujemy do wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć działalność i rozwój Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura

Apelujemy do wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć działalność i rozwój Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura

Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura, realizując działania statutowe upamiętniające były obóz jeniecki z czasów II wojny światowej, Stalag VIII A Görlitz, zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych osób prywatnych, instytucji oraz przedstawicieli biznesu o wsparcie finansowe służące realizacji Europejskiego Parku Pamięci na terenie byłego obozu. Wszystkie uzyskane środki będą zainwestowane w szeroko pojęte działania informacyjne o byłym obozie, jego jeńcach, prowadzeniu archiwum, pielęgnacji terenu i pozostałości infrastruktury obozowej oraz dalszej modernizacji istniejącej ścieżki pamięci. Planowane jest wykonanie dodatkowych tablic informujących o losach wybranych jeńców oraz wzbogacenie stałych wystaw o nowe elementy.

Wpisy informacyjne o darczyńcach będą na bieżąco umieszczane w Księdze Darczyńców, która będzie dostępna w siedzibie Fundacji oraz w specjalnej zakładce na stronie internetowej www.fpek.pl.

Zbiórkę organizujemy, realizując zadania publiczne w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Nr rachunku bankowego do wpłat w PLN

03 1600 1462 1894 1150 5000 0007

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

Nr rachunku bankowego do wpłat w EURO

IBAN: PL 14 1600 1462 1894 5000 0003

SWIFT/BIC: PPABPLPK

W tytule przelewu prosimy wpisać:

Darowizna dla Stalagu VIII A – Park Pamięci

Apelujemy do wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć działalność i rozwój naszej organizacji, o wpłaty na podane powyżej konta.