Fundacja z dofinansowaniem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Fundacja z dofinansowaniem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Fundacja z dofinansowaniem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura po raz drugi otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W programie na rok 2021 udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 60.000 złotych.

Nazwa Programu

Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju.

Nazwa własna zadania

Stalag VIIIA – miejsce pamięci o jeńcach wojennych z okresu II wojny światowej.

Opis zadania

Celem projektu jest wykonanie niezbędnych prac rewitalizacyjnych na Cmentarzu Jenieckim Stalag VIIIA, wykonanie wystawy przenośnej poświęconej pamięci Romana Zgłobickiego, tablicy pamiątkowej oraz badań archeologicznych. Przeprowadzone w projekcie zadania związane z Miejscem Pamięci Stalag VIIIA przybliżą mieszkańcom regionu pamięć o II wojnie światowej, staną się też podstawą działań w zakresie edukacji historycznej młodzieży i starszych dzieci, co wpłynie pozytywnie m.in. na kształtowanie tożsamości i identyfikację młodych pokoleń z regionem. Uporządkowanie tego miejsca, które jest po pomniku drugą wizytówką miejsca pamięci umożliwi starania o umieszczenie terenu byłego Stalagu VIIIA w międzynarodowej fachowej ofercie turystyki historycznej. Ponadto wynikiem podjętych w projekcie działań będzie nie tylko poprawa wizerunku tego miejsca, co w związku z innymi działaniami prowadzonymi przez Centrum ma poważne znaczenie dla polskiej racji stanu, ale również znaczenia pamięci historycznej.

Wartość zadania

80.000 złotych

Wysokość dofinansowania MKDNiS

60.000 złotych

Okres realizacji

01.04 – 30.11.2021 r.

Programy Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 2021

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Nazwa zadania: Stalag VIIIA – miejsce pamięci o jeńcach wojennych z okresu II wojny światowej.