Rusza kwerenda cmentarza jenieckiego byłego Stalagu VIII A!

Rusza kwerenda cmentarza jenieckiego byłego Stalagu VIII A!

Rusza kwerenda cmentarza jenieckiego byłego Stalagu VIII A!

Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura po raz pierwszy będzie realizowała zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” – edycja 2023.

Głównym celem projektu jest przywrócenie pamięci o ofiarach Stalagu VIII A w dawnym Görlitz-Ost, obecnie – Zgorzelcu, którzy zostali pochowani w masowych grobach na cmentarzu znajdującym się obok byłego obozu.

Byli to jeńcy różnych narodowości, którzy zostali wcieleni do Armii Czerwonej. Wśród nich znaleźli się także Polacy z terenów wschodnich II Rzeczypospolitej zajętych przez Związek Sowiecki po 17 września 1939.

Wszystkie działania przewidziane wnioskiem będą obejmowały poszukiwania informacji o tożsamości pochowanych na cmentarzu jeńców w archiwach na terenie Polski i Europy.

Prace nad utworzeniem archiwum dotyczącego jeńców obozu mają wysoki priorytet w dalszych planach Fundacji. W związku z tym przeprowadzenie kwerendy dotyczącej jeńców, którzy pochowani zostali w zbiorowych mogiłach ma poważne znaczenie dla pracy badawczej nad historią tego obozu. Uzyskanie danych dotyczących zmarłych jeńców pozwoli na analizę wielu aspektów dotyczących działań wojennych, a mianowicie skąd pochodzili, w wyniku jakich działań frontowych znaleźli się   w niewoli, skąd byli przywożeni do tego obozu, do jakich jednostek i formacji należeli. Ustalenie tych danych pozwoli na poszerzenie wiedzy o niemieckich obozach jenieckich w okresie II wojny światowej.

Nazwa zadania: Kwerenda cmentarza jenieckiego Stalagu VIII A Görlitz

Wartość dofinansowania z MKiDN – 20.000,00 złotych

Całkowity koszt zadania – 26 665,00 złotych

Okres realizacji zadania – 1.04 – 31.12.2023 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.