Planowana na kolejne lata strategia działania Europejskiego Centrum Pamięć, Edukacja Kultura opiera się na trzech obszarach tematycznych:
  • Przeszłość dla przyszłości. Edukacja historyczna i obywatelska
  • Europa i my
  • Kultura ponad podziałami.
Prowadzone w Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura działania uzupełniają się wzajemnie, tworząc spójną, wielopłaszczyznową całość. Przede wszystkim podejmowane sa szerokie działania na rzecz utrwalania pamięci o Stalagu VIIIA wśród mieszkańców regionu, młodzieży szkolnej i turystów. Tu bowiem istnieją wieloletnie zaniedbania. Profil „Przeszłość dla przyszłości” określa sens istnienia Centrum, tworzy jego fundament w zakresie programowym. Wszystkie więc spotkania, warsztaty, seminaria konferencje, koncerty, spotkania literackie uwzględniają tragiczny w wymiarze historycznym charakter tego miejsca a kładąc nacisk na należny mu szacunek, tworzą mocne podwaliny pod wielokierunkową edukacyjną działalność Centrum. Jednocześnie realizowane są projekty ukazujące rolę i znaczenie kultury, przede wszystkim muzyki, w okresach dyktatur politycznych w różnych krajach europejskich. Ważnym elementem pracy Centrum są działania edukacyjne. W tym obszarze prowadzone są zajęcia warsztatowe dla młodzieży szkolnej, lekcje historii regionalnej, spotkania ze świadkami historii.

Centrum proponuje działania mające na celu włączenie uczniów i nauczycieli regionu w badawczy i twórczy proces służący zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy i świadomości historycznej, stanowiących podstawy pracy na rzecz kształtowania tożsamości regionalnej wśród młodych ludzi.

Pracownicy Centrum opiekują się również terenem byłego stalagu, utrzymaniem cmentarza jeńców radzieckich oraz pomnikiem poświęconym jeńcom Stalagu VIIIA.

Centrum stawia sobie jako cel pracę nad stopniowym uwalnianiem się społeczeństw obu granicznych miast, Zgorzelca i Görlitz, oraz regionu pogranicza od uprzedzeń, negatywnych stereotypów i barier mentalnych.

Wprowadzone przez Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura formy pracy – realizacja projektów tematycznych, warsztaty młodzieżowe, seminaria dydaktyczne, współpraca ze szkołami po obydwu stronach granicy, działalność wydawnicza – na rzecz rozwoju świadomości regionalnej i obywatelskiej, kultywowania pamięci historycznej oraz uświadomienia roli kultury w procesach społecznych mają charakter wielopłaszczyznowy, służąc jednocześnie głównemu celowi, jakim ma być stworzenie na terenie byłego Stalagu VIIIA Europejskiego Parku Pamięci. U podstaw wszystkich działań leży dążenie, aby historia naszych narodów, naszych państw, często dramatyczna i bolesna, przestała nas dzielić, aby mieszkańcy pogranicza okazywali zrozumienie i szacunek dla sąsiadów po drugiej stronie granicy.