Ruszyła rewitalizacja cmentarza byłego obozu jenieckiego Stalag VIIIA

Ruszyła rewitalizacja cmentarza byłego obozu jenieckiego Stalag VIIIA

Ruszyła rewitalizacja cmentarza byłego obozu jenieckiego Stalag VIIIA

Dzięki środkom pozyskanym w ramach programów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozpoczęliśmy prace rewitalizacyjne na cmentarzu jenieckim Stalagu VIIIA.

W ramach prowadzonych działań Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura planuje wykonanie niezbędnych prac rewitalizacyjnych na Cmentarzu Jenieckim Stalag VIIIA w tym m.in.: przeprowadzenie prac porządkowych, nowe nasadzenia, wymiana bramy wejściowej wraz z furtą cmentarną oraz nawierzchnią szutrową (przed bramą cmentarza i na dojściu do pomnika.

W trakcie realizowanego projekt powstanie również wystawa poświęcona Romanowi Zgłobickiemu wraz z tablicą upamiętniającą tego wieloletniego pedagoga, który przyczynił się do zachowania pamięci o Stalagu VIIIA.

Wartość projektu: 80.000,00 zł

Dotacja Ministra: 60 000,00 zł

Termin realizacji zadania: 30.11.2021

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Nazwa zadania: Stalag VIIIA – miejsce pamięci o jeńcach wojennych z okresu II wojny światowej.