Archiwum działań projektowych

Projekt „Bezimienni Bohaterowie – lokalna historia Zgorzelca i Görlitz” realizowany był od kwietnia do listopada 2017 roku.

Projekt ten miał na celu przybliżenie problematyki obozów jenieckich na przykładzie Stalagu VIIIA Görlitz, zlokalizowanego w dzisiejszym Zgorzelcu.

Losy jeńców oraz samego miejsca, w którym znajdował się obóz, zostały zapomniane, wyparte lub były przez lata niezauważane, co przyczyniło się do utraty wielu informacji dotyczących wcale nie tak odległej przeszłości. Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura zajmuje się w swojej działalności upowszechnianiem tej wiedzy, którą udało się ocalić, między innymi realizując projekt „Bezimienni Bohaterowie”. Poprzez wydarzenia organizowane w Europejskim Centrum w Koźlicach Fundacja stara się docierać do mieszkańców pogranicza polsko-saksońskiego, aby wzmacniać tożsamość społeczną i kulturową, tak istotną dla dalszego rozwoju regionu.

W ramach projektu przeprowadzone zostały eksperckie spotkania naukowców, świadków historii oraz nauczycieli, a także skierowane do mieszkańców Zgorzelca, Görlitz i ich okolic seminarium zatytułowane „Co o nich wiemy? Bezimienni bohaterowie”. Wymiana informacji, pozyskane pamiątki, których zbiórkę zorganizowano i dzięki projektowi nagłośniono, znacznie wzbogaciły dotychczasową wiedzę na temat „bezimiennych bohaterów” – jeńców wojennych. Powyższe działania zaowocowały międzynarodową konferencją noszącą tytuł: „Jeńcy wojenni. Międzynarodowa społeczność”, która odbyła się we wrześniu 2017 roku.

Projekt o wartości 20 000,00 euro zrealizowany został przez Fundację Pamięć, Edukacja, Kultura dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG Polska–Saksonia 2014–2022.
Partnerami projektu byli: stowarzyszenie Meetingpoint Music Messiaen e.V. oraz Gmina Miejska Zgorzelec.