Kontakt

Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura
Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura

ul. Jeńców Stalagu VIII A 1, Koźlice,
59-900 Zgorzelec

telefon:
+48 75 640 86 11

adres e-mail: biuro@fpek.pl

strona www.fpek.pl

NIP: 615-186-45-52

Numer KRS: 0000130384

Regon: 231136976

Centrum otwarte jest  od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00.