Kontakt

Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura
Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura

Koźlice 1
59-900 Zgorzelec

telefon:
+48 75 640 86 12
+48 75 640 86 11

adres e-mail: biuro@fpek.pl

strona www.fpek.pl

Centrum otwarte jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10:00-15:00.