Stalag VIIIA i Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura. Pamięć historyczna i działania dla przyszłości

Kinga Hartmann, Izabela Janicka, Frank Seibel, Tomasz Sudoł, Włodzimierz Suleja, Kazimierz Wóycicki

Zgorzelec – Wrocław 2017

Stalag VIII A und Europäisches Zentrum Erinnerung, Bildung, Kultur, Historisches Gedächtnis und zukunftsorientierte Aktivitäten

Kinga Hartmann, Izabela Janicka, Frank Seibel, Tomasz Sudoł, Włodzimierz Suleja, Kazimierz Wóycicki

Zgorzelec – Wrocław 2017

Stalag VIII A and European Centre Memory, Education, Culture. Historical Memory and Actions for the Future

Kinga Hartmann, Izabela Janicka, Frank Seibel, Tomasz Sudoł, Włodzimierz Suleja, Kazimierz Wóycicki

Zgorzelec – Wrocław 2017

Dwie Biografie. Jan B. Gliński i Franz Scholz

Kinga Hartmann, Teresa Korsak Zgorzelec –Wrocław 2018

Zwei Leben. Jan B. Gliński und Franz Scholz

Kinga Hartmann, Teresa Korsak Zgorzelec –Wrocław 2018

Zarządzanie Instytucjami Kultury

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego SGGW w Warszawie

Warszawa 2023