70. rocznica wydarzeń w byłym NRD

70. rocznica wydarzeń w byłym NRD

70. rocznica wydarzeń w byłym NRD

17 czerwca 1953 r. w byłym NRD wybuchło powstanie skierowane przeciwko władzy komunistycznej sterowanej z Moskwy. Trudne warunki ekonomiczne, czystki polityczne, obecność wojsk sowieckich – wszystko to prowadziło do rosnącego niezadowolenia. Również w Görlitz mieszkańcy wyszli w proteście na ulice. Przywódcami powstania byli:

Max Latt, Sozialdemokrat / socjaldemokrata

Otto Cammentz, Architekt / architekt

Willi Renner, Sohn eines Fabrikbesitzers / syn fabrykanta

Rudolf Erich Strohmeyer, Fabrikbesitzer / właściciel tabryki

Hermann Gierich, Automechaniker / mechanik samochodowy

Dr. Schön, Rechtsanwalt / adwokat

Dr. Arnold Hütter, Arzt / lekarz

Artur Hellwig, Kaufmann / kupiec

Werner Herbig, Arbeitsloser / bezrobotny

Wilhelm Dobin, Schlosser / slusarz

Ratusz został opanowany, komunistyczny burmistrz zmuszony do opuszczenia urzędu.

Niestety, po kilku godzinach społecznej euforii do akcji wkroczyły sowieckie czołgi. Padły strzały, były ofiary w ludziach.

W tym roku minęło 70 lat od tamtych wydarzeń. Rocznica powstania została uroczyście upamiętniona. Uroczystości miały różny charakter, m.in. grupy teatralne prezentowały na ulicach miasta ciekawy performans obrazujący tamte wydarzenia. Oficjalne uroczystości w Görlitz rozpoczęły się pod tablicą upamiętniającą powstanie. Udział w nich wzięli mieszkańcy i przedstawiciele saksońskich władz, m.in. premier landu Saksonia, Michael Kretschmer, i nadburmistrz Görlitz, Octavian Ursu.

W godzinach wieczornych odbyła się w synagodze uroczystość „Drogi wolności”. Stronę polską reprezentował były prezydent RP Bronisław Komorowski, a stronę saksońską obok premiera Saksonii i nadburmistrza Görlitz, prezes Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, prof. Stephan Harbarth.

Wystąpienia prezydenta Komorowskiego i prof. Harbartha spotkały się z ogromnym aplauzem zebranej publiczności.

Fundację Pamięć, Edukacja, Kultura reprezentowała Kinga Hartmann, a partnerskie stowarzyszenie Meetingpoint Memory Messiaen Alexandra Grochowski i Frank Seibel.

Zainteresowanym tematyką historii ruchu oporu w byłym NRD polecamy publikację „Wolność przede wszystkim”, która jest dostępna w Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura.

Wolność przede wszystkim. Sprzeciw, bunt, opozycja. PRL-NRD
Nancy Aris, Marion Brandt, Kinga Hartmann, Łukasz Kamiński, Teresa Korsak, Ehrhart Neubert, Krzysztof Popiński, Grzegorz Strauchold
Pod redakcją Kingi Hartmann
Görlitz – Wrocław- 2014
ISBN 978-83-62584-44-4