Jenieckie drogi

Jenieckie drogi

Jenieckie drogi

Z historycznego kalendarza. Gdy 79 lat temu jeńcy z Lamsdorf po 240 kilometrach marszu dotarli do Stalagu VIII A Görlitz, znajdującego się po wschodniej stronie Nysy Łużyckiej, nie przypuszczali, że w bliskiej przyszłości rzeka ta wyznaczy polsko-niemiecką granicę, a prawobrzeżna część miasta zyska nową nazwę: Zgorzelec.

Mimo warunków, w jakich przebiegał „marsz śmierci” (mróz, głód, szykany konwojentów, dramaty słabszych kolegów), szli dalej w nadziei, że przetrwają, i pewności że odzyskanie wolności jest tylko kwestią czasu. W dalszą drogę wyruszyli 10 lutego, razem z jeńcami ze Stalagu VIII A Görlitz.

Dzisiaj w miejscu, w którym istniał ten obóz, działa m.in. Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura w Zgorzelcu prowadzone przez Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura – Stalag VIII A Görlitz i wspierane przez Meetingpoint Memory Messiaen e.V.

Fot. Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura w Zgorzelcu.

#TegoDnia#HistorycznyKalendarz#StalagVIIIA#Görlitz#Zgorzelec#JeńcyWojenni