LIDAR na Stalagu VIIIA – badania archeologiczne

LIDAR na Stalagu VIIIA – badania archeologiczne

LIDAR na Stalagu VIIIA – badania archeologiczne

W północnej części byłego Stalagu VIIIA, na terenie znajdującym się pod administracją Urzędu Miasta w Zgorzelcu, jak również prywatnego inwestora, rozpoczęto w listopadzie nieinwazyjne badania archeologiczne.

Badania prowadzą specjaliści z Wrocławia i Warszawy. Przeanalizowane zdjęcia lotnicze wykonane techniką LIDAR pozwoliły ustalić, iż na całym tym terenie znajdują się relikty baraków jenieckich oraz innych elementów obozowej infrastruktury, takich jak kuchnia, latryny czy też schrony przeciwlotnicze oraz urządzenia zaopatrujące obóz w wodę. Uzyskany obraz jest tak precyzyjny, że można nawet zaobserwować specyficzną strukturę wewnętrzną baraków, których wnętrza były podzielone na kilka segmentów ścianami wspartymi na zapewne murowanych fundamentach.

Zestawienie obrazowania LIDAR z fotografią lotniczą z 1945 roku.

W wytypowanych miejscach przeprowadzono badania georadarowe, dzięki którym możliwa jest identyfikacja niewidocznych na powierzchni pozostałości obozowych obiektów.

Koordynacją badań zajmuje się zarząd Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura, a finansowane są one ze środków Ministerstwa Obrony Francji i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

O ile dzięki technice LIDAR możliwe jest wirtualne usunięcie porastającej ten teren roślinności, to w przypadku zastosowania georadaru przed przeprowadzeniem badań koniecznym jest fizyczne wycięcie szaty roślinnej. Prace te wykonano po części ręcznie, a w głównej mierze przy użyciu mulczera leśnego, znakomicie radzącego sobie w tym trudnym, pofałdowanym i pełnym rowów oraz rozmaitych zagłębień terenie.

Oczyszczanie terenu z wykorzystaniem mulczera leśnego.

Do dnia dzisiejszego przebadany został rejon północno-wschodni, czyli ten, gdzie stały baraki, w których przetrzymywani byli jeńcy z komand pracujących poza terenem obozu.

Mimo iż teren ten jest zniszczony w takim stopniu, że nastąpiło prawie całkowite zatarcie na powierzchni śladów istniejącej tu wcześniej zabudowy, badania georadarowe ujawniły zarysy murowanych fundamentów baraku.

Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że zarysy baraków, które wykazał tak LIDAR, jak i georadar, idealnie odpowiadają lokalizacji obiektów widocznych na fotografii lotniczej obozu wykonanej przez Amerykanów w 1945 roku.

Widok północnej części obozu w obrazowaniu LIDAR.

Od poniedziałku, 13 grudnia, rozpoczną się badania w rejonie, gdzie stały baraki  jeńców francuskich i belgijskich. W celu przypomnienia – w Stalagu VIIIA przebywało w latach 1940–1945 ok. 34 tys. Francuzów i kilkanaście tysięcy Belgów.

Będziemy Państwa informować o dalszych wynikach badań.

Relikty baraku zanotowane przez georadar na głębokości 0,5 m.