Stalag VIIIA i Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura. Pamięć historyczna i działania dla przyszłości

Kinga Hartmann, Izabela Janicka, Frank Seibel, Tomasz Sudoł, Włodzimierz Suleja, Kazimierz Wóycicki

Zgorzelec – Wrocław 2017

Stalag VIII A und Europäisches Zentrum Erinnerung, Bildung, Kultur, Historisches Gedächtnis und zukunftsorientierte Aktivitäten

Kinga Hartmann, Izabela Janicka, Frank Seibel, Tomasz Sudoł, Włodzimierz Suleja, Kazimierz Wóycicki

Zgorzelec – Wrocław 2017

Stalag VIII A and European Centre Memory, Education, Culture. Historical Memory and Actions for the Future

Kinga Hartmann, Izabela Janicka, Frank Seibel, Tomasz Sudoł, Włodzimierz Suleja, Kazimierz Wóycicki

Zgorzelec – Wrocław 2017

Dwie Biografie. Jan B. Gliński i Franz Scholz

Kinga Hartmann, Teresa Korsak Zgorzelec –Wrocław 2018

Zwei Leben. Jan B. Gliński und Franz Scholz

Kinga Hartmann, Teresa Korsak Zgorzelec –Wrocław 2018