OFERTY AKTUALNE:

01.12.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Zapraszamy do składania ofert cenowych na digitalizację (wykonanie kopii cyfrowych) materiałów archiwalnych, w ramach realizacji projektu  „Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości”. Rozwój sieci edukacyjnych i społeczeństwa obywatelskiego w polsko-saksońskim regionie przygranicznym / „Lernen und verstehen. Zukunft durch Erinnerung”. Weiterentwicklung von Bildungsnetzwerken sowie Bürgergesellschaft im sächsisch-polnischen Grenzraum.

Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2021 r. o godzinie 13:00.

OFERTY ARCHIWALNE:

14.09.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie i dostawę materiałów na Konferencję fachową, w ramach realizacji projektu „Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości”. Rozwój sieci edukacyjnych
i społeczeństwa obywatelskiego w polsko-saksońskim regionie przygranicznym / „Lernen und
verstehen. Zukunft durch Erinnerung”. Weiterentwicklung von Bildungsnetzwerken sowie
Bürgergesellschaft im sächsisch-polnischen Grenzraum.

Termin składania ofert upływa dnia 17.09.2021 r. o godzinie 12:00.

08.09.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Zapraszamy do składania ofert cenowych nna świadczenie usługi cateringowej podczas Konferencji fachowej w dniu 24.09.2021 r., w ramach realizacji projektu „Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości”. Rozwój sieci
edukacyjnych i społeczeństwa obywatelskiego w polsko-saksońskim regionie przygranicznym /
„Lernen und verstehen. Zukunft durch Erinnerung”. Weiterentwicklung von Bildungsnetzwerken
sowie Bürgergesellschaft im sächsisch-polnischen Grenzraum.

INFORMACJA [09.09.2021]: W związku z rozbieżnością zapisów w treści zaproszenia do składania ofert cenowych i formularzu ofertowym, publikujemy skorygowane załączniki do zaproszenia

Termin składania ofert upływa dnia 14.09.2021 r. o godzinie 15:00.

10.05.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Zapraszamy do składania ofert cenowych na druk tablic, informacyjno-dydaktycznych poświęconych historii Stalagu VIIIA, wykonanie stelaży (konstrukcji wsporczej), transport do siedziby Zamawiającego, w ramach realizacji projektu pn. „Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości”/ „Lernen und verstehen. Zukunft durch Erinnerung”.

Termin składania ofert upływa dnia 14.05.2021 r. o godzinie 14:00.

20.04.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Zapraszamy do składania ofert cenowych na opracowanie projektu graficznego oraz wykonanie i dostawę tablic informacyjno-dydaktycznych poświęconych historii Stalagu VIIIA w ramach realizacji projektu pn. „Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości”/ „Lernen und verstehen. Zukunft durch Erinnerung”.

Termin składania ofert upływa dnia 27.04.2021 r. o godzinie 12:00.

ROK 2020

21.09.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Zapraszamy do składania ofert cenowych na opracowanie koncepcji tablic informacyjno-dydaktycznych poświęconych historii Stalagu VIIIA, obozowemu życiu jeńców wojennych, m.in. armii alianckich oraz Armii Czerwonej, formom pracy przymusowej i wybranym biografiom jeńców oraz opracowanie treści poszczególnych tablic wraz z tłumaczeniem na język niemiecki i angielski w ramach realizacji projektu pn. „Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości” / „Lernen und verstehen. Zukunft durch Erinnerung”.

05.03.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Zapraszamy do składania ofert cenowych w postępowaniu na przeprowadzenie dwujęzycznego seminarium dydaktycznego dla nauczycieli w ramach projektu „Poznać i zrozumieć. Pamięć w pamięć w imię przyszłości” / „Lernen und verstehen. Zukunft durch Erinnerung”. 

26.02.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Zapraszamy do składania ofert cenowych w postępowaniu na opracowanie koncepcji oraz zasad funkcjonowania archiwum byłego Stalagu VIII A ramach projektu „Poznać i zrozumieć. Pamięć w pamięć w imię przyszłości” / „Lernen und verstehen. Zukunft durch Erinnerung”. 

ROK 2019

03.12.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Zapraszamy do składania ofert cenowych na wybór trenerów prowadzących seminarium dydaktyczne w ramach projektu „Poznać i zrozumieć. Pamięć w pamięć w imię przyszłości” / „Lernen und verstehen. Zukunft durch Erinnerung”. 

20.11.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Zapraszamy do składania ofert cenowych na opracowanie tekstów na stronę internetową Fundacji w ramach projektu „Poznać i zrozumieć. Pamięć w pamięć w imię przyszłości” / „Lernen und verstehen. Zukunft durch Erinnerung”. 

20.11.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie rozbudowy strony internetowej Fundacji w ramach projektu „Poznać i zrozumieć. Pamięć w pamięć w imię przyszłości” / „Lernen und verstehen. Zukunft durch Erinnerung”.  

 

18.09.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie projektu oraz druk ulotek informacyjno – promocyjnych projektu „Poznać i zrozumieć. Pamięć w pamięć w imię przyszłości” / „Lernen und verstehen. Zukunft durch Erinnerung”.