Dofinansowanie w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” – edycja 2024

Dofinansowanie w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” – edycja 2024

Dofinansowanie w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” – edycja 2024

Pragniemy poinformować Państwa, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura dotację na realizację drugiego etapu rewitalizacji cmentarza jeńców wojennych Stalagu VIII A z okresu II wojny światowej.

Cmentarz wojenny jeńców Stalagu VIII A znajduje się w Koźlicach (gm. Zgorzelec) w bezpośrednim sąsiedztwie byłego obozu jenieckiego – Stalag VIII A Görlitz. Na obszarze ok. 0,27 ha, znajduje się 7 ziemnych mogił zbiorowych, w których pochowano ok. 12 tysięcy jeńców Armii Czerwonej. Datę utworzenia cmentarza szacuje się na rok 1945, w latach 1962–1964 teren uporządkowano, nadając mu dzisiejszy kształt. W centralnej części cmentarza znajduje się głaz oraz dwie tablice poświęcone pamięci tysięcy jeńców zmarłych w latach 1942–1945 z głodu, z powodu chorób i wyniszczenia niewolniczą pracą.

W 2006 roku wykonane zostało ogrodzenie cmentarza z prefabrykowanych elementów betonowych, natomiast w roku 2021 Fundacja przeprowadziła rewitalizację cmentarza ze środków MKiDN, w ramach której wymieniono bramę wejściową wraz z furtą oraz nawierzchnię szutrową przed bramą i dojściem do pomnika, wykonano też nowe nasadzenia.

W ramach II etapu rewitalizacji planowane jest przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych i porządkowych: oczyszczenie głazu, renowacja uszkodzonych gazonów betonowych, ustawienie sześciu nowych donic oraz wykonanie kolejnych nasadzeń.

Z uwagi na otwarty charakter miejsca cmentarz jeńców wojennych wymaga stałej pielęgnacji w celu utrzymania terenu w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym. Planowane prace mają na celu przywrócenie temu miejscu charakteru odpowiadającego jego tragicznej historii.

Prowadzone prace będą również okazją do aktywnego włączenia młodzieży w proces edukacyjny dotyczący pamięci o II wojnie światowej i losach żołnierzy walczących na różnych frontach z III Rzeszą. Wszystkie zaplanowane do realizacji działania stanowią spójną całość i służą wzmacnianiu roli edukacji historycznej i pamięci o tragedii ostatniej wojny. Ich najważniejszymi odbiorcami są uczniowie, nauczyciele oraz przedstawiciele instytucji kultury. Również turyści, jak też rodziny byłych jeńców odwiedzający to miejsce będą mogli zapoznać się z działaniami Polaków na rzecz zachowania pamięci o okrucieństwach wojny i jej ofiarach.

Nazwa zadania: „Rewitalizacja cmentarza jeńców wojennych z okresu II wojny światowej – II etap”.

Wartość dofinansowania z MKiDN – 47.200,00 złotych

Całkowity koszt zadania – 59.000,00 złotych

Okres realizacji zadania – 1.04.2024 r. – 31.12.2024 r.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Fot. FPEK