Dofinansowanie w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” – edycja 2024

Dofinansowanie w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” – edycja 2024

Dofinansowanie w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” – edycja 2024

Z radością informujemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego po raz kolejny pozytywnie oceniło wniosek o dofinansowanie Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura i przyznało dotację na realizację zadania „Na straży pamięci. Stalag VIII A”.

W ramach zadania zostanie opracowanych pięć dodatkowych tablic poświęconych losom polskich żołnierzy – jeńców wojennych Stalagu VIII A znajdującego się w dawnym Görlitz-Ost, po zmianie granic w 1945 r. w obecnym Zgorzelcu. Dzięki temu powstanie druga część modułowej wystawy zewnętrznej o polskich jeńcach tego obozu. Z kolei informacje o jeńcach innych narodowości i ich historii związanej z pobytem w obozie zostaną zaprezentowane na zewnętrznych tablicach informacyjno-dydaktycznych przy Ścieżce Pamięci. Zostaną również wydane dwa foldery w 3 wersjach językowych: „Polski ślad w Stalagu VIII A” oraz „Z różnych stron. Jeńcy Stalagu VIII A”, które będą rozszerzeniem informacji zawartych na tablicach wystaw zewnętrznych.

Uroczyste zakończenie projektu, podsumowujące działania projektowe, będzie powiązane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości w listopadzie 2024 r.

Wystawy zewnętrzne, dokumentujące losy jeńców Stalagu VIII A, przyczynią się do utrwalania pamięci o historii tego miejsca i jeńców wśród mieszkańców regionu pogranicza, a także turystów odwiedzających ten fragment Dolnego Śląska.

Głównym rezultatem realizacji zadania będzie nadanie części obszaru byłego Stalagu VIII A charakteru odpowiadającego kryteriom, jakie powinno spełniać miejsce pamięci oraz planowany na jego terenie Park Pamięci, a także kształtowanie tożsamości i poczucia wspólnoty kulturowej i regionalnej oraz wrażliwości historycznej społeczności miasta i regionu pogranicza.

Ponadto wszystkie planowane w ramach projektu działania przyczynią się do uatrakcyjnienia obiektu dla osób odwiedzających, jednostek muzealnych i placówek edukacyjnych.

Zewnętrzne tablice informacyjno-dydaktycznych przy Ścieżce Pamięci. Fot. FPEK

Istniejąca wystawa zewnętrzna o polskich jeńcach Stalagu VIII A. Fot. FPEK.

Nazwa zadania: „Na straży pamięci. Stalag VIII A”

Wartość dofinansowania z MKiDN – 144.000,00 złotych

Całkowity koszt zadania – 180.000,00 złotych

Okres realizacji zadania – 1.04.2024 r. – 31.12.2024 r.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.