Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura w sieci „Liga pamięci jenieckiej”

Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura w sieci „Liga pamięci jenieckiej”

Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura w sieci „Liga pamięci jenieckiej”

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych losem jeńców, żołnierzy II wojny światowej, że pod egidą Centralnego Muzeum Obozów Jenieckich z siedzibą w Łambinowicach została utworzona Sieć „Liga pamięci jenieckiej”.

W jej skład wchodzi sześć podmiotów, organizacji, które pielęgnują pamięć po byłych obozach jenieckich na obszarze Polski. Mam zaszczyt poinformować, że w tej grupie znalazł się również były obóz jeniecki Stalag VIIIA. Obóz w czasie wojny znajdował się w dawnym Görlitz-Ost, obecnie w Zgorzelcu. Pamięć o tym miejscu pielęgnuje Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura z siedzibą w Zgorzelcu.

Stalag VIIIA jest bardzo istotnym i ciekawym dla badaczy obiektem. Na terenie byłego obozu zachowały się pozostalosci nfrastruktury obozowej pozwalające zwiedzającemu przybliżyć warunki życia za drutami, a liczne artefakty są świadectwem życia w niewoli żołnierzy walczących z III Rzeszą.

Fundacja pokłada wielkie nadzieje we współpracy z innymi ośrodkami w różnych miejscach Polski. Pamięć o jeńcach wojennych, żołnierzach kilkunastu narodowości armii walczących z Niemcami została bowiem nieco wyparta przez inne tragiczne wydarzenia II wojny światowej.

Obecna wojna, która toczy się w Ukrainie, w bezpośredniej bliskości Polski, przypomina nam ponownie ragiczne losy żołnierzy walczących z agresorem w obronie własnego kraju.

Dziękuję w imieniu Fundacji dyrektor Centralnego Muzeum dr Violetcie Wasielewskiej-Rezler za tę ważną inicjatywę. Z naszej strony zapewniam wszystkich uczestników Sieci o dużym zainteresowaniu przyszłą współpracą.

fot. CMJW w Łambinowicach-Opolu | www.cmjw.pl