Odznaka Turystyczna PTTK

Odznaka Turystyczna PTTK

Odznaka Turystyczna PTTK

Dziękujemy członkom Klubu Piechurów PTTK PERPEDES z Wrocławia za ubiegłotygodniową wizytę w Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura. Szczególnie dziękujemy Klubowi za wręczoną Odznakę Turystyczną.

Na trasie piechurów prowadzonych przez Pana Stanisława Bobowca „Szlakiem II Armii Wojska Polskiego” nie mogło zabraknąć Cmentarza Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego oraz terenu dawnego obozu jenieckiego Stalag VIIIA. Zapraszamy Państwa do zwiedzania Centrum oraz umawiania terminów wspólnego poznawania historii miejsca pamięci Stalag VIIIA.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego +48 75 640 86 11, mailowego biuro@fpek.pl lub za pośrednictwem messangera.

Więcej informacji na stronie – www.fpek.pl

Fot. KP PERPEDES