Ścieżka edukacyjna, przewodnik audio – co dalej?

Ścieżka edukacyjna, przewodnik audio –  co dalej?

Ścieżka edukacyjna, przewodnik audio – co dalej?

Rok 2021 nie był dla Fundacji łatwy. Pandemia i inne ograniczenia wpłynęły na realizację kilku ważnych, wręcz strategicznych, planowanych działań.

Należy do nich m.in. odnowienie, ściślej mówiąc, stworzenie ok. 700 m alei, którą nazywamy ścieżkami edukacyjnymi. Co wspólnego może mieć droga przez część brzozowego lasu z edukacją? Otóż dużo.

Zaplanowano i wykonano w ramach projektu UE („Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości”. Rozwój sieci edukacyjnych i społeczeństwa obywatelskiego w polsko-saksońskim regionie przygranicznym) 15 tablic informacyjnych poświęconych historii obozu, życiu w nim jeńców, jak i życiorysom wybranych żołnierzy.

Tablice będą wmurowane wzdłuż tej alei i będą dostarczały spacerującym po niej wielu informacji. Treść tablic opracowana została w trzech językach, a mianowicie polskim, angielskim i niemieckim. Materiały informacyjne i ilustracyjne były poszukiwane w archiwach, weryfikowane, jak też pozyskiwane od rodzin byłych jeńców.

Jedna z 15 tablic, które zostaną umieszczone wzdłuż ścieżki edukacyjnej.

Odwiedzający były obóz będą mogli także korzystać z przewodnika audio, który również jest opracowany w kilku językach, w tym w czeskim.

Zachowane wzdłuż alei pozostałości obozowej infrastruktury zostaną uporządkowane. Aleja będzie nosiła nazwę Aleja Romana Zgłobickiego.

Należy się Państwu odpowiedź na pytanie, dlaczego nie wykonaliśmy tego zadania w bieżącym roku.

Panująca od ponad półtora roku pandemia wpłynęła negatywnie na wiele sytuacji, w tym również na finanse Fundacji. Poza tym w tym roku cały teren byłego obozu objęty jest postępowaniem administracyjnym Wojewódzkiego Dolnośląskiego Urzędu Konserwatorskiego, co uniemożliwia wykonywanie w terenie jakichkolwiek prac o charakterze inwestycyjnym. Postępowanie zostanie, według informacji ww. Urzędu, zakończone do końca stycznia 2022 r.

Mamy więc nadzieję, że będziemy mogli zaprosić chętnych Zgorzelczan w połowie 2022 r. na ciekawy spacer tą aleją.

Tablice oczekujące na montaż w 2022 roku.
Tablica poświęcona polskim jeńcom Stalagu VIIIA.

Więcej informacji dotyczących realizacji projektu „Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości”. Rozwój sieci edukacyjnych i społeczeństwa obywatelskiego w polsko-saksońskim regionie przygranicznym” dostępnych jest TUTAJ.